Tilkynning frá stjórn Skotvís

Af tilefni umræðu á Skotveiðispjallinu á Fésbókinni þá vill stjórn Skotvís koma eftirfarandi á framfæri. Samkvæmt úrskurði Forsætisráðuneytis 11.10.2016 þá er óhemilt að selja veiðileyfi til fuglaveiða á þjóðlendum þrátt fyrir að þær séu í afréttareign eða í annarri óbeinni eign. Einnig er óheimilt að hindra för og eða rukka almenning fyrir að keyra þá vegi eða slóða sem liggja að viðkomandi þjóðlendum. En heimilt að er loka vegum/slóðum vegna aurbleytu eða annað og skal það yfir alla ganga sem þurfa um þann veg/slóða. Með t.d skála þá eru þeir eign Upprekstrarfélaga og er þeim í sjálfvald sett hverjum þau leigja. þrátt fyrir viðkomandi skáli sé á miðri þjóðlendu. Í þessu tilviki er um að ræða Víðidalstunguheiði og skal þess getið að hún er að hluta eignalönd og annars vegar þjóðlenda. á Vef óbyggðanefndar er að hægt að sjá nákvæman úrskurð um Víðidalstunguheiði og kort sem sýnir mörkin. Í dag vantar námkvæmari kort sem sýna gps punkta þjóðlendna og eignalanda og hefur Skotvís hafið skoðun á því hvernig er hægt að bæta úr því fyrir veiðimenn. Að þessu sögðu þá hlýtur það að vera umhugsunarefni fyrir íbúa sveitafélaga ef það er farið að takmarka afnot íbúa þess og eða rukka fyrir afnot á svæði sem hefur í áranna rás verið talinn réttur hvers og eins í að afla sér matar í íslenskri náttúru. Hvað kemur næst á að banna berjatínslu í landi sveitafélagsins nema að fólk borgi fyrir það, þetta hlýtur vera sambærilegt og ef um skotveiðar er að ræða ef ekki þá er um grófa mismunun á hópi fólks ræða. En stjórn mun fylgjast með þessu máli .Fyrir hönd stjórn SKOTVÍS. Indriði Ragnar Grétarsson​ formaður Skotvís.

Share the Post:

Related Posts

Öld Fjallkonunnar

Á sama tíma að ári (öld) Umræðan um rjúpnastofninn, veiðiþol hans, framkvæmd og áhrif veiða er botnfrosin … líkt og

Read More