• skotvis@skotvis.is

Fagráð

Árið 2012 samþykkti stjórn Skotvís að stofna fjögur fagráð um lykilmálaflokka í starfsemi félagsins. Fagráðin eru sem hér segir:

  1. Náttúra, nýting og veiðisiðferði: Veiðimenn eiga að ganga um náttúruna af virðingu og temja sér siðareglur í umgengni sinni við hana. Sterkt veiðisiðferði og samstaða veiðimanna um að efla veiðisiðferði og veiðimenningu, er forsenda þess að draga megi úr auknum höftum við veiðar og styrkja réttindi almennings til veiða.
  2. Lagaumhverfi skotveiðimanna: Almannaréttur er grundvallarréttur þegna landsins til að ferðast um land sitt og njóta þess sem náttúra Íslands hefur uppá að bjóða. Á tímum sem náttúrugæði eru að verða eftirsóknarverðari og dýrmætari, er mikilvægt að réttur almennings sé verndaður – Líta verður á réttinn til veiða sem hluta af almannarétti og gæta þess að vel sé gengið um stofna villtra dýra og fugla.
  3. Rannsóknir og veiðistjórnun: Rannsóknir eru forsenda þekkingaröflunar, sem er forsenda nýtingar. Eigi fjárframlög skotveiðimanna til rannsókna á lífríki, búsvæðum og vistkerfum veiðistofna og áhrifum veiða að skila árangri, þarf veiðikortasjóður að marka sér skýra stefnu og verklagsreglur sem tryggja rétta forgangsröðun verkefna sem styrkt eru. Fjármögnun sjóðsins á að vera samstarfsverkefni skotveiðimanna og stjórnvalda.
  4. Fræðsla, miðlun og ímynd: Þátttaka skotveiðimanna er forsenda þess að markmið muni nást og krefst þess að miðlun þekkingar sé skilvirk og áhrifarík. Þetta á jafnt við um þekkingu skotveiðimanna og þekkingu fræðimanna. Aukin fræðsla og bætt siðferði veiðimanna, auk markvissrar kynningar fyrir aðra mun styrkja ímynd skotveiða.

Hlutverk fagráða:

Fagráðin taka virkan þátt í umræðum um ofangreind málefni, m.a. með greinaskrifum, ályktunum, ráðstefnuhaldi og þátttöku í samstarfsverkefnum með stofnunum, frjálsum félagasamtökum, einstaklingum og fyrirtækjum sem láta sig þessi málefni varða. Fagráðin skulu eftir fremsta megni virkja félagsmenn og svæðisráð í gegnum vettvang Framkvæmdaráðs eða í gegnum tengslanet sitt.

Fagráð um náttúru, nýtingu og veiðisiðferði mun fylgjast með straumum og stefnum í umhverfismálum og náttúruvernd (hérlendis og erlendis) og tryggja að SKOTVÍS sé ávallt í fararbroddi í umræðu um áhrif skotveiða á lífríki og náttúru landsins. Fagráðið skal halda á lofti siðarreglum félagsins og nota þau sem viðmið við mótun veiðimenningar sem tekur tillit til umhverfisins í heild sinni – Fulltrúi SKOTVÍS í SAMÚT verður hluti af þessu fagráði

Fagráð um lagaumhverfi skotveiðimanna mun hafa frumkvæði að nauðsynlegum aðgerðum vegna atburða sem geta haft áhrif á lagasetningu er varða réttindi og skyldur skotveiðimanna. Fagráðið skal líka vera vakandi fyrir þróun sem getur haft áhrif á löggjafarvaldið og síðar leitt til lagasetningar sem stríðir gegn markmiðum SKOTVÍS eða skerðir réttindi á sviði almannaréttar, umferðarréttar, veiðiréttar og takmarkar á einhvern hátt réttindi almennings til að stunda skotveiðar í íslenskri náttúru.

Fagráð um rannsóknir og veiðistjórnun mun rýna niðurstöður og ályktanir fræðimanna og veita fræðimönnum aðstoð og aðhald. Fagráðið mun einnig kynna sér veiðistjórnun erlendis og taka virkan þátt í umræðu í þeim tilgangi að auðga umræðu um veiðistjórnun og forsendur veiðistjórnunar – Fulltrúi SKOTVÍS í ráðgjafanefnd um úthlutun úr Veiðikortasjóði verður hluti af þessu fagráði.

Fagráð um fræðslu, miðlun og ímynd mun meta þörfina fyrir því hvaða upplýsingum ber að miðla og hvernig til að skapa grundvöll fyrir upplýsta og uppbyggjandi umræðu um skotveiðar. Markhóparnir eru margvíslegir og fagráðið mun þurfa að skilgreina og nálgast hvern og einn með markvissum og árangursríkum hætti. Fagráðið mun einnig vera stjórn og Framkvæmdaráði til ráðgjafar hvernig skuli haga undirbúningi fyrir hvers kyns samstarfsverkefni sem félagið kann að vilja ráðast í með öðrum hagsmunaaðilum – Ritstjóri tímaritsins SKOTVÍS verður hluti af þessu fagráði.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial