Author: Jon Viglundsson

Hentistefna eða veiðistjórnun?

Þann 12. September sl. boðaði Náttúrufræðistofnun Íslands til samráðsfundar þar sem farið var yfir ástand rjúpnastofnsins og metin áhrif veiðistjórnunar. Þar kom fram að sjaldan hefur veiðistofn rjúpu verið stærri frá upphafi talninga og mat kynnti NÍ ráðleggingar sínar um að veiða 89.000 rjúpur. Í rökstuðningi NÍ kom fram að ljóst væri eftir að sölubann var sett á rjúpu, að fjöldi veiðidaga skipti ekki lengur máli. Sóknin væri sú sama. Veiðimenn sýndu ábyrgð og stunduðu hóflegar veiðar. Góður samhljómur var á fundinum og engin ágreiningur.
13. september, tæpum sólarhring eftir samráðsfundinn, sendir NÍ svo umhverfisráðherra tillögur sínar og er þá skyndilega komin á þá skoðun að beita skuli varúðarreglu og að veiðiþol rjúpnastofnisn sé nú 67.000 fuglar. Dægursveifla ráðgjafar NÍ er því 22.000 fuglar. Og þrátt fyrir að í greinargerð með ráðgjöf sinni komi skýrt fram að fjöldi veiðidaga hafi engin áhrif á veiðar vill NÍ samt sem áður EKKI leggja til fjölgun veiðidaga.
�Athygli vekur að stofnunin kýs nú að nota ekki gögn um viðkomu rjúpnastofnsins á NA-landi, eins og ætíð, enda gagnasafnið þar miklu stærra og þar af leiðandi áreiðanlegra. Í stað þess ákveður NÍ að breyta til og nota viðkomu frá suðvesturlandi til að reikna út veiðiþolið.. Rökstuðningur NÍ er að sökum slæmrar tíðar á SV-landi í sumar sé rétt að beita varúðarreglu. Að mati SKOTVÍS er hér um hentistefnu en ekki vísindalega veiðistjórnun að ræða. Að beita varúðarreglu þegar ljóst er að veiðstofn rúpu hefur sjaldan verið stærri frá því að markvissar talningar hófust, getur ekki verið trúverðugt. Er réttlætanlegt að beita “varúðarreglu” þegar stofninn er í hámarki og rjúpu fjölgar um allt land? Að mati SKOTVÍS þá er verið að gengisfella varúðaregluna með slíkri hentistefnu.
SKOTVÍS furðar sig á þessari breytingu á aðferðafræði frá fyrri útreikningum varðandi veiðiþolið. Hvað breytist á einum sólarhring? Hvaða nýju gögn komu fram sem ekki voru kynnt á fundinum?
SKOTVÍS hreinlega skilur ekki ráðgjöf NÍ sem lítur framhjá eigin niðurstöðum hvað varðar fjölda veiðdaga.
SKOTVÍS hefur annan skilning á eðli samráðsfunda, þeir eiga að vera vettvangur sátta, upplýsinga og samráðs. NÍ hefur algerlega brugðist trausti skotveiðimanna með þessari framkomu og verður erfitt að vinna það upp aftur.
SKOTVÍS telur talsvert rúm vera fyrir fjölgun veiðidaga en sættir sig við fjölgun á 12 dögum í 18 á þessu hausti. Veiðidagar á rjúpu voru 68 fyrir 2003.
SKOTVÍS minnir á að félagið talaði mjög fyrir núverandi veiðikortakerfi, byrjaði fræðslu fyrir veiðimenn, hefur ávalt haft siðareglur sínar til grundvallar allri veiði og hvatt til hófsamra veiða. SKOTVÍS studdi einnig sölubann á rjúpu dyggilega enda langstærsti þátturinn í núverandi veiðistjórnun á rjúpu.
Þrátt fyrir þessa annmarka á ráðgjöf NÍ hvetur SKOTVÍS veiðimenn til að veiða hóflega nú í haust, ganga vel um veiðislóð, hirða upp notuð skothylki, bæði sín og annara.�Góður skotveiðimaður kynnir sér lög og reglur og siðareglur SKOTVÍS áður en haldið er til veiða, kemur vel fram og er veiðimönnum til sóma.
SKOTVÍS skorar á ráðherra og stjórnvöld að hefja sem fyrst vinnu við stjórnunar-og verndaráætlanir fyrir veiðistofna og sérstaklega rjúpuna.

Categories: Fréttir

SKOTVÍS 40 ára.

SKOTVÍS eru hagsmunasamtök skotveiðimanna og berjast fyrir réttindum hins almenna skotveiðimanns til veiða í náttúru Íslands. Félagsmenn eru rúmlega 4.000 en rúmlega 1.400 eru virkir. Um þessar mundir er félagið 40 ára og laugardaginn 22. september sl. var glæsileg afmælisveisla á Nauthól fyrir alla félagsmenn.  Fyrsta árið er frítt fyrir nýliða í boði HLAÐ. Einnig mun verða dregin út fjögur 10.000- króna úttektirt í Melabúðinni þegar við náum 1.500 virkum félagsmönnum.  Í veislunni héldu formaður SKOTVÍS og umhverfisráðherra ræður og Ari Eldjárn mætti og skaut léttum skotum í allar áttir.

 

 

Margt hefur áunnist á liðnum árum fyrir tilstuðlan SKOTVÍS. Hinn almenni skotveiðimaður getur nú sótt um hreindýraleyfi en ekki er langt síðan að þeim var bara úthlutað til fámenns hóps. Einnig má nú nota hljóðdeyfa við hreindýraveiðar. Námskeið fyrir skotveiðimenn eru nú haldin um allt land sem og skotvopnanámskeið en félagið var einmitt brautryðjandi á þessu sviði. Veiðikortakerfinu var komið á 1995 fyrir tilstuðlan SKOTVÍS sem var grunnur að skráningu á veiðitölum og styrkja til rannsókna á veiðitegundum. Svo mætti lengi telja en hér er stiklað á stóru.

Helstu áskoranir til framtíðar eru endurskoðun á veiðilöggjöfinni, stofnun Þjóðgarðastofnunar og miðhálendisþjóðgarðs. Mikilvægt er að rödd skotveiðimannsins fái þar að hljóma og tekið sé tillit til þeirra sem og annara hópa útisvistarfólks.

Félagið er um þessar mundir að opna skrifstofu í Ármúla 7 og stendur til að vera með skotveiðiskóla, nýta netið meira til kennslu ásamt nýjum kennsluháttum. Einnig hefur mikil vinna verið lögð í það að greina gögn um rjúpnavöktun og rjúpnaveiði og er niðurstaða okkar sú að dagafjöldi á rjúpnaveiðum skipti ekki máli þegar kemur að veiðiálagi. Með sölubanni sem SKOTVÍS barðist fyrir breyttist veiðihegðun það mikið að í bestu árum nær rjúpnaveiði ekki helming af því sem áður var.

Opna þarf betur fyrir heiðagæsaveiði á hálendinu, stofninn er komin í hálfa milljón fugla og ólíðandi að reynt sé að takmarka eða skerða rétt veiðimanna til að sækja í þá tegund.

SKOTVÍS skilgreinir sig sem umhverfis-og náttúruverndarsamtök og hefur hafið samstarf við skotvopnaverslanir og innflytjendur um að mninnka innflutning á haglaskotum sem nota plastforhlöð. Við viljum minnka og helst hætta allri plastnotkun við veiðar. SKOTVÍS hefur einnig sent Fuglavernd uppkast að samningi á milli félaganna þar sem þau skuldbinda sig til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum sem eru að vernda búsvæði fugla, votlendi og vernda líffræðilegan fjölbreytileika. Það er nefnilega fleira sem sameinar þessi tvö félög en sundrar.

Félagið hefur staðið fyrir ýmsum siðbótum og má þar nefna átakið “Láttu ekki þitt eftir liggja” þar sem veiðimenn voru hvattir til að hirða upp eftir sig skothylki og forhlöð í náttúrunni bæði eftir sig og aðra. Einnig að taka með allt rusl sem þeir fundu á veiðislóð. Þetta heitir í dag að plokka…

Categories: Fréttir

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial